Välkommen!

Föreningen Pensionsspecialisterna

Kul att du tittar in till oss!

Föreningen Pensionsspecialisterna är en ideell förening för yrkesverksamma pensionsspecialister i Sverige.

Föreningen är ett nätverk, en mötesplats och ett diskussionsforum.

Vi träffas åtminstone 4 gånger årligen och fördjupar oss vid varje medlemsmöte i ett eller flera aktuella ämnen i pensionsvärlden. Det kan gälla nya eller förändrade regelverk, kapitalförvaltning, försäkringsteknik, försäkringsprodukter, distributionsfrågor m.m.

Våra olika ändamål är följande:

  • att utgöra en yrkesförening och ett nätverk för erfarna pensionsspecialister

  • att bevaka frågor som berör tjänsterelaterade pensioner och förmåner

  • att utgöra mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna

Du som har ett antal år bakom dig i pensionsvärlden som specialist, välkommen att höra av dig till någon i styrelsen för att ansöka om medlemsskap!

Pension är vår passion!