Planerade medlemsmöten 2018

16 april - ITP Upphandlingen

11 juni 

september

november med den åliga middagen