Mötesbild

Medlemsmöten 2022

14 mars - årsmöte

Medlemsmöten 2021

29 mars - årsmöte

15 juni - Kompletteringsregeln vid löneväxling, generellt och specifikt vid bonusväxling

19 augusti - Gig-ekonomi, ett liv i balans eller en återgång till gamla dagars dagsverken?

5 oktober - Kunskapsförmedling

25 november - Pensionsprognoser

Medlemsmöten 2020

17 februari - årsmöte

22 oktober - Vad ska egentligen parternas nya informationsbolag ¨Avtalat¨ göra för något?

Medlemsmöten 2019

25 februari - årsmöte

11 april - En välplanerad skilsmässa 

17 juni - Förslaget om effektivare återköps- och flytträtt för försäkringssparande

7 oktober - Att jobba efter 65

2 december - Heta frågor med anledning av de nya reglerna för tjänstepensionsföretag 

Medlemsmöten 2018

16 april - ITP Upphandlingen

12 juni - Pensionsspecialisterna möter Daniel Hallberg, Inspektionen för socialförsäkringen

10 oktober - Nya lagen (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

4 december -Förmånsbestämd pension - har den en framtid? och så den åliga middagen