Ordförande: Kristina Fransson, Aktuarie, Kristina Fransson Konsult (kristinafranssonkonsult@gmail.com)

Sekreterare: Viktoria Gårdö, Verksamhetsspecialist- Pension och Försäkring, Avtalat (viktoria.gardo@avtalat.se )

Kassör: Sten Levin, Pensionskonsult, Skeppsbron Skatt (sten.levin@skeppsbronskatt.se)

Ledamot: Lena Widman, Pension och försäkringsexpert, Svenskt Näringsliv (lena.widman@svensktnaringsliv.se)